Ngân hàng doanh nghiệp

Vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

 • žIBK đã mất 14 năm – kể từ ngày thành lập vào 1/8/1961 – để chứng kiến số khách hàng doanh nghiệp của mình vượt qua ngưỡng 500.000 đồ sộ. Đến năm 2005, con số đó đã đạt 506.000. Tuy nhiên, sau đó IBK chỉ mất tám năm để gấp đôi số đó, vượt qua mốc một triệu lịch sử vào ngày 19/12/2013. Chưa đến một năm, các nỗ lực kiên định của chúng tôi về việc xây dựng năng lực và xây dựng nền tảng đã thêm 100.000 khách hàng doanh nghiệp mới, mang lại tổng số khách mới là 1,1 triệu tính đến 15/12/2014. Tiến về phía trước, IBK hướng tới củng cố hơn nữa ưu thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp bằng cách tích cực mở rộng nền tảng khách hàng doanh nghiệp để tiếp nhiên liệu cho động cơ tăng trưởng mới.
Thành tựu năm 2014
 • žIBK đã tiếp tục vai trò lãnh đạo ưu thế trong việc tài trợ cho các SME cạnh tranh đang bị cạn kiệt tính thanh khoản. Tính đến cuối năm 2014, ngân hàng đã gia hạn 7,7 tỷ tỷ won, tương đương 23% tổng tăng thuần 33,5 tỷ tỷ won trong Vốn vay cho SME được sử dụng bởi tất cả các ngân hàng Hàn Quốc. *Nguồn: Ngân hàng Hàn Quốc (Vốn vay ngoại tệ won, gồm các Vốn vay ký thác)
 • žĐến cuối năm 2014, tổng quyết toán cho vay của IBK đạt 151,7 tỷ tỷ won, với 76,5% quyết toán cho vay cho SME, hoặc 116,1 tỷ tỷ won. Trong cùng giai đoạn, IBK xưa là ngân hàng duy nhất trong ngành công nghiệp đặt lệnh cho hơn 20% (22,63%) tổng thị trường vốn vay cho SME. Năm 2015, IBK sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tài chính SME và là một đối tác đáng tin cậy của các SME.
 • ž Các sản phẩm mới
 • žNăm 2014, IBK đã cố gắng đạt tiềm năng tăng trưởng mới trong việc hỗ trợ các SME có đủ điều kiện với ý tưởng sáng tạo, mang đến nhiều sản phẩm tài trợ công nghệ để giúp các doanh nghiệp có công nghệ cạnh tranh thương mại hóa chúng. Chúng tôi cũng khuyến khích khởi xướng kinh tế sáng tạo của chính phủ bằng cách đảm nhiệm vai trò cố vấn vốn kinh doanh
 • ž“Vốn vay thương mại hóa IP” đã tài trợ cho các SME trong việc thương mại hóa các công nghệ cạnh tranh của họ, trong khi “Vốn vay tín dụng không đảm bảo dựa trên thẩm định công nghệ” đã được triển khai để tài trợ cho các các công ty mới thành lập có tiềm năng tăng trưởng lớn và công nghệ cạnh tranh vì chúng đã củng cố nền tảng tăng trưởng của các công ty này.
 • Significant Growth in SME loans (KRW billion)
 • žCác sản phẩm dành riêng cho đầu tư hạ tầng cũng đã tiếp tục tham gia vào thị trường là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy các SME và ME (doanh nghiệp vừa) để tăng các đầu tư hạ tầng, kết quả là sẽ mang lại sức sống cho nền kinh tế và tạo thêm việc làm. “Quỹ đầu tư hạ tầng khu vực” được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực bằng cách đưa ra các khấu trừ ưu tiên trong chi phí tài chính ban đầu cho việc mua hạ tầng hoàn thiện ngoài Khu vực thủ đô Seoul. “Quỹ đầu tư hạ tầng an toàn” được giới thiệu để khuyến khích các đầu tư an toàn của các SME, như việc thay thế thiết bị cũ hoặc đầu tư vào các dụng cụ an toàn mới.
 • žNăm 2015, chúng tôi lập kế hoạch bồi dưỡng 230 nhà xuất khẩu vô địch/ công nghệ bí ẩn mới vào các cường quốc toàn cầu.
 • žĐể khuyến khích đề xướng kinh tế sáng tạo được dẫn dắt bởi chính phủ, IBK đưa ra các sản phẩm cho vay đặc biệt và dịch vụ hỗ trợ cho các SME định hướng công nghệ thể hiện tiềm năng tăng trưởng cao thông qua “Chương trình Công ty sáng tạo IBK”. Năm 2015, 40 SME mới với các thành tựu Nghiên cứu & Phát triển nổi bật sẽ được lựa chọn là các Công ty sáng tạo IBK về tài trợ công nghệ. IBK cũng tài trợ các video quảng cáo cho các SME thường thiếu sự tiếp cận tới truyền thông quảng cáo chính do vấn đề ngân sách. Các video mà các khách hàng SME làm được phát sóng trên màn hình TV tại các văn phòng chi nhánh IBK trên toàn thế giới cũng như trên kênh Youtube của mình. Ngân hàng cũng giới thiệu các SME có triển vọng đến thăm các chi nhánh kinh doanh chuyên về các sản phẩm SME mà cùng phát triển với KORAIL, đảm bảo tính minh bạch cao hơn cho các sản phẩm và giúp tăng kinh doanh SME.
 • žThêm vào đó, “Dịch vụ người bạn IBK” cung cấp thông tin về quản trị và lãnh đạo kinh doanh với TGĐ của các SME và nhân viên của họ nhằm hỗ trợ họ sự phát triển.
 • ž“Dịch vụ tư vấn bất động sản doanh nghiệp IBK” hỗ trợ các khách hàng SME về giao dịch bất động sản với dịch vụ tư vấn toàn diện, bao gồm phân tích đầu tư và xây dựng chiến lược quản lý bất động sản.
 • žSố sản phẩm tài trợ công nghệ (sản phẩm)/žTổng khối lượng sản phẩm tài trợ công nghệ được gia hạn cho các SME (tỷ won)
 • ž	Ngày 18/3/2014 / ž	Cuộc họp thành phố với các khách hàng doanh nghiệp ở khu vực phía Nam Gyeonggi (FINETEK, nhà sản xuất màn hình www.ifinetek.com)
 • ž Quảng bá các doanh nghiệp vừa (ME) và công ty lớn
 • žCùng với việc ban hành Đạo luật đặc biệt về các doanh nghiệp cỡ vừa, IBK đang mở rộng chương trình hỗ trợ cho các khách hàng ME thông qua các văn phòng chi nhánh chiến lược chuyên về ME và mở rộng các kênh quảng bá cho ME. Trên thực tế, các văn phòng chi nhánh chiến lược chuyên về ME nằm ở năm trụ sở vùng, nơi có rất nhiều ME. Cùng lúc, chúng tôi đã mở rộng mục tiêu về chiến lược quảng bá trung tâm tài chính doanh nghiệp, từng được tập trung vào các công ty lớn, bao gồm các doanh nghiệp công và ME. Đặc biệt, chúng tôi phân loại ME tuyển chọn các doanh nghiệp có số lượng lớn các thầu phụ, hoặc có hồ sơ chắc chắn về việc hoàn trả các vốn vay ME, là khách hàng ME nòng cốt, mang đến cho họ lãi suất cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, tiêu chí rộng rãi hơn về đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cho vốn vay ME đã dẫn đến tăng trưởng 400 tỷ won so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,6 tỷ tỷ won vào cuối năm 2014. Số khách hàng doanh nghiệp có giao dịch tiền gửi cũng tăng thêm 30 so với năm trước, mang lại tổng số doanh nghiệp ME là 748.
 • žHơn thế, chúng tôi đã mở rộng phạm vi người tham gia cho các khởi xướng tăng trưởng song phương bao gồm các doanh nghiệp công, các ME, và chính quyền địa phương, đẩy mạnh hỗ trợ cho các thầu phụ SME.
 • žThành công thành lập một mô hình mới về cộng tác cùng-thành-công giữa các SME & công ty lớn năm 2012, “Vốn vay cùng-thành-công của IBK” đã mở rộng phạm vi, với số công ty lớn đã ký kết là 95 (trong tổng số 132 ký kết), và gồm Tập đoàn Samsung, Tập đoàn LG, Tập đoàn Lotte và Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai. Tính đến cuối năm 2014, tổng 5,9 tỷ tỷ won vốn vay đã được triển khai với lãi suất thấp cho 7.780 nhà cung cấp của những cơ quan đầu não của đại xí nghiệp liên hiệp này.
 • ž	Tiền gửi cùng-thành-công (tỷ tỷ won)/žSố ký kết thỏa thuận cùng-thành-công (công ty)
Kế hoạch năm 2015
 • žLà cơ quan tài chính chuyên tài trợ cho SME hàng đầu của quốc gia, IBK sẽ tích cực mở rộng quy mô nền tảng khách hàng trong năm 2015 để phục vụ lượng lớn các khách hàng khác nhau, như các nhà lãnh đạo công nghệ, các công ty mới thành lập và công ty tài chính hợp nhất, nhằm thúc đầy nền kinh tế Hàn Quốc và khởi xướng kinh tế sáng tạo được dẫn dắt bởi chính phủ.
 • žCũng có các kế hoạch tại chỗ cho “Vốn vay được đảm bảo bởi hợp đồng 1+1 tài sản trí tuệ” sẽ làm tăng nhanh tài trợ cho các SME, và “Vốn vay cho công ty mới thành lập thành công IBK”, sẽ tài trợ cho các công ty mới thành lập đã kinh doanh tới bảy năm để tài trợ việc thương mại hóa các công nghệ tiên tiến của họ.
 • žThêm vào đó, IBK là người đề xướng nhiệt tình các chính sách hợp nhất của chính phủ. Hiểu theo cách thông thường, ngân hàng có kế hoạch đưa ra “Vốn vay cho công ty mới thành lập ưu đãi cho người từ bỏ Triều Tiên” sẽ đặc biệt tài trợ cho những người từ bỏ Triều Tiên để bắt đầu việc kinh doanh của bản thân, và “Ước muốn tiền gửi hợp nhất của IBK” sẽ mang đến lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp hợp nhất thân thiện và phát triển quỹ quyên góp cho các doanh nghiệp liên Triều.
 • žNhiều sản phẩm hơn sau này sẽ được tùy chỉnh cho hiệp hội cùng-thành-công của các SME – công ty lớn. Ví dụ, “Vốn vay định cư cùng-thành-công IBK” sẽ cho phép các thầu phụ của các công ty lớn thanh toán các giấy nợ tiền điện DƯƠNG hoặc khoản phải thu với lãi suất ưu đãi dựa trên đánh giá mức độ tín dụng của đối tác công ty lớn, không phải đánh giá mức độ tín dụng của bản thân họ.
 • žBên cạnh đó, Trung tâm Đổi mới kinh tế sáng tạo sẽ dẫn đầu trong việc hợp tác giữa các tổ chức, trong khi hỗ trợ hiệp hội cùng-thành-công bằng các sản phẩm tài chính, như “Vốn tay hợp tác cùng-thành công kinh tế sáng tạo”.
 • žDanh mục sản phẩm của chúng tôi sẽ được đa dạng hóa thêm theo loại kinh doanh, thị trường mục tiêu và việc sử dụng quỹ với các sản phẩm như “Vốn vay IBK đặc biệt cho hạ tầng”, tài trợ cho các doanh nghiệp cạnh tranh bằng quỹ hạ tầng của họ, “Vốn vay ngoại tệ nhân dân tệ IBK”, được điều chỉnh cho nhu cầu tăng cao giao dịch nhân dân tệ để kinh doạnh hoặc đầu tư trực tiếp đi nước ngoài, và “Vốn vay ưu đãi công nghiệp thân thiện – cho người già”, chuyên dành cho các doanh nghiệp phục vụ các nhu cầu đặc biệt của người gia trong một xã hội già.
 • 28/7/2014 - žIBK đã vinh danh Yoo Byung-Jin, Chủ tịch của PASECO, Lee Kyung-soo, Chủ tịch của COSMAX, và Park Eun-kwan, Chủ tịch của Simone vào tòa nhà kỷ niệm những người nổi tiếng của doanh nghiệp lần thứ 11

Dịch vụ cho các SME

Dịch vụ tư vấn IBK
 • žTại trung tâm tư vấn IBK, 70 chuyên gia của chúng tôi làm việc chăm chỉ để phục vụ các khách hàng với chuyên môn uyên thâm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thuế, kế toán và các việc liên quan đến luật pháp, sử dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ từ làm việc cho các hãng tư vấn toàn cầu hoặc các hãng kế toán và/hoặc luật. Các dịch vụ tư vấn kinh doanh thực tế theo yêu cầu của khách hàng của chúng tôi trải dài từ việc lập chiến lược kinh doanh, quản lý hành chính, nhan sự, và quản lý sản phẩm tới tư vấn thừa kế kinh doanh, tư vấn thuế/ kế toán, các vấn đề luật pháp và môi trường, và tư vấn bằng sáng chế.
 • ž Thành tựu năm 2014
 • žIBK đã bắt đầu dịch vụ tư vấn kinh doanh vào năm 2013 để hỗ trợ các khách hàng SME trong các vấn đề hành chính, thuế và kế toán. Tháng 8 năm 2011, ngân hàng đã khởi xướng dịch vụ tư vấn kinh doanh vì lợi ích nhân dịp chúc mừng lễ kỷ niệm lần thứ 50. Từ đó, tổng số 20.000 SME đã được hưởng lợi từ dịch vụ tư vấn miễn phí, thành công đóng dự án bốn-năm sớm hơn dự kiến bảy tháng.
 • žMột khảo sát trong 410 công ty được hưởng lợi từ dịch vụ tư vấn kinh doanh của IBK đã cho thấy họ đã đạt tăng trưởng và lợi nhuận cao hơn 1,5 lần so với các công ty không nhận được tư vấn kinh doanh của IBK, với lãi suất thấp hơn 0,7 lần. Hơn 97% đối tượng được hỏi thỏa mãn với dịch vụ tư vấn, với 76,5% thành công thực hiện nhiệm vụ được giao được tùy chỉnh theo năng lực SME tương ứng.
 • žKế hoạch năm 2015
 • žĐược khuyến khích bởi sự kết thúc thành công của Dự án dịch vụ tư vấn IBK, IBK đang khởi xướng Dự án Tư vấn vì hi vọng cho SME vào năm 2015. Với mục tiêu thành lập nền tảng kinh doanh cho các SME, IBK kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho 1.000 khách hàng SME mỗi năm, hỗ trợ họ trong việc thành lập hệ thống quản lý kinh doanh tiên tiến. Đến năm 2017, dự tính có tổng số 3.000 SME sẽ được hưởng lợi từ dự án kéo dài ba năm này.
 • žDự án này có thể được nhận diện là dịch vụ từng bước, tùy chỉnh và tạo giá trị sẽ hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng trong việc khắc phục các vấn đề phát sinh trong quản lý kinh doanh và đạt tăng trưởng. Hầu hết các đối tượng thụ hưởng sẽ là các doanh nghiệp mới thành lập, những công ty không có khái niệm thương mại hóa công nghệ cạnh tranh như thế nào, các SME đang chịu tác động của tăng trưởng đáng kể ngoài kiểm soát, và các ME muốn mở rộng ra thị trường nước ngoài.
 • žžCác kết quả hoạt động lũy tích của Dịch vụ tư vấn kinh doanh thực phẩm IBK (trường hợp)/CSố lượng lũy tích về cơ hội việc làm thông qua Thế giới nghề nghiệp IBK (người)
Tạo công ăn việc làm
 • ž Thành tựu năm 2014
 • žVới mục tiêu đến năm 2016, tạo việc làm thông qua Thế giới việc làm IBK cho 100.000 người, chúng tôi sẽ tạo một hệ thống sắp xếp việc làm tùy chỉnh cho những người tìm việc ở mọi lứa tuổi và kinh nghiệm được tùy chỉnh cho nhu cầu khác nhau của mọi người theo kinh nghiệm và học vấn.
 • žCuối cùng, chúng tôi sẽ thuyết phục được nhiều nhà cung cấp SME của các xí nghiệp lớn đăng ký dịch vụ Thế giới việc làm của chúng tôi và đảm bảo cơ hội việc làm chất lượng có thể thu hút nhân tài.
 • žHơn thế nữa, các liên minh kinh doanh đa phương sẽ được theo đuổi với các công ty và trường đại học để làm cầu nối cho khoảng cách giữa những sinh viên năm cuối cạnh tranh công nghệ và các SME khu vực.
 • žSau này, IBK sẽ tiếp tục phát triển và khuyến khích các SME cạnh tranh mới để nâng cao nhận thức của công chúng về các SME, đóng vai trò là cầu nối đáng tin cậy và có trách nhiệm giữa các SME cạnh tranh và người tìm việc tài năng.
 • Cuộc triển lãm lưu động của Thế giới việc làm IBK tại Đại học Hanyang/Hội chợ việc làm IBK cho các công ty đối tác Samsung